Fjernaflæste målere

Alle har nu fået opdateret varmemåleren så du løbende kan følge dit forbrug her på https://eforsyning.dk/voersaa/#/login

Vi aflæser nu målerne hver time og vi får en alarm, hvis der registreres ekstraordinært forbrug, ved eksempelvis utætheder. Herved kan skader stoppes i tide.